Oslobođenja, Novi Pazar

"Park 2" Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Dacić Prom - Punuda stanova

Lamela "A"

Stan 1

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 2

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 3

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 4

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 5

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 6

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 7

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 8

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 30

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Dacić Prom - Punuda stanova

Lamela "B"

Stan 1

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 2

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 3

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 4

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 5

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 6

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 7

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

Stan 8

Lokacija: „Park 2“ Ul. Oslobođenja, Novi Pazar

pošaljite nam poruku