Ključ u ruke

Izrada projektne dokumentacije na osnovu preciznog projektnog zadatka dobijenog od Investitora

Izrada projektne dokumentacije na osnovu preciznog projektnog zadatka dobijenog od Investitora

Sklapanje ugovora uz precizno definisanje potreba Investitora

  • Pribavljanje urbanističko tehničkih uslova od nadležnih organa
  • Pribavljanje uslova priključenja na gradsku infrastrukturnu mrežu (u zavisnosti od plana)

Izrada projektne dokumentacije na osnovu projektnog zadatka dobijenog od Investitora

  • Tehnička kontrola projektne dokumentacije
  • Pribavljanje građevinske dozvole

Izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je dobijene građevinska dozvola, sa svim potrebnim pratećim aktivnostima – vođenjem gradilišne dokumentacije, obezbjeđenjem atesta i sl.

  • Priključenje objekta na gradsku infrastrukturnu mrežu
  • Podnošenje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole nadležnom organu

Dacić Prom – Prijatelj gradnje