Naš tim

MENADŽMENT KOMPANIJE DACIĆ PROM

Naš tim

MENADŽMENT KOMPANIJE DACIĆ PROM

MULAZ DACIĆ

Generalni direktor

FAKO DACIĆ

Direktor prodaje

FATMIR DACIĆ

Menadžer veleprodaje

ADNAN NIKŠIĆ

Menadžer finansija

EDIN KLIMENTA

Glavni arhitekta

EDHEM DACIĆ

Arhitekta