Ključ u ruke

Dacić Prom - Prijatelj gradnje

Postupak izvođenja objekata po sistemu "ključ u ruke" – projektovanje i izgradnja:

Sklapanje ugovora uz precizno definisanje potreba Investitora

  • Pribavljanje urbanističko tehničkih uslova od nadležnih organa
  • Pribavljanje katastra instalacija i uslova priključenja na gradsku infrastrukturnu mrežu (u zavisnosti od plana)

Izrada projektne dokumentacije na osnovu preciznog projektnog zadatka dobijenog od Investitora

  • Tehnička kontrola projektne dokumentacije
  • Pribavljanje građevinske dozvole od nadležnog organa

Izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je dobijene građevinska dozvola, sa svim potrebnim pratećim aktivnostima – vođenjem gradilišne dokumentacije, obezbjeđenjem atesta i sl.

  • Priključenje objekta na gradsku infrastrukturnu mrežu
  • Podnošenje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole nadležnom organu

Tehnički prijem objekta

  • Uknjižba i razrada objekta

Dacić Prom - Prijatelj gradnje

Neki od naših završenih projekata

Vrhunski projekti na koje smo ponosni